Venue

National Formosa University 

Address:No.64, Wunhua Rd., Huwei Township, Yunlin County 632, Taiwan